SM, SMMM VE YMM'LERE ZORUNLU EĞİTİM BAŞLIYOR...!

İbrahim AKBAYRAK

Yeminli Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

[email protected]

SM, SMMM VE YMM’LERE SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

USUL VE ESASLARI

Bildiğiniz üzere Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği 23 Haziran 2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yazımızda eğitimin usul ve esasları soru başlıkları altında ve tablolar yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır.

EĞİTİM KİMLERİ KAPSIYOR?

 • SM, SMMM ve YMM’ler;
 • ÇALIŞMA YERİ
 • ÇALIŞMA ŞEKLİ
 • ÇALIŞMA ÜNVANI
 • Ne olursa olsun, tamamının, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar kapsam dahilinde olacaklardır.

EĞİTİMİN AMAÇLARI NELERDİR?

 • Yüksek kaliteli hizmet sunmak, meslek mensubunun teknik bilgilerini ve mesleki deneyimini artırmak, geliştirmek.
 • Mevzuat, uygulama ve yöntem bilgilerinde profesyonel olmalarını sağlamak.
 • Yeni teknik ve iktisadi gelişmelerin müşteri ve meslek mensubu üzerinde etkilerini değerlendirmek, değişen beklenti ve sorumlulukları karşılamak.
 • Hizmeti yerine getirirken gerekli teknik bilgi ve mesleki beceri konusunda kamuya güven vermek.
 • Mesleğin ifasında kamu menfaatinin gözetilmesini sağlamak ve mesleğe kamuya mal olmuş meslek statüsü kazandırmak.
 • Meslek mensuplarının iletişim, ilişki, dayanışma ve koordinasyonunu artırmak.
 • Meslek standartlarını ve etik kuralları en üst düzeye taşımak, disiplin olayları azaltmak, anlaşmazlık ve şikayetleri azaltmak.
 • Meslek mensuplarının içinde bulundukları camiaya mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirmek, kişisel gelişimlerini sağlamak.
 • Bilgi teknolojilerinden ve yabancı dilden daha fazla yararlanarak, işlerinde yüksek verim ve kaliteye ulaşmak.
 • Meslek mensuplarının ulusal ve uluslararası standartları bilmelerini,uygulayabilmelerini ve standartlardaki değişimleri takip edebilmelerini sağlamak.
 • Mesleki uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlamak.

EĞİTİM PROGRAMLARI (MODÜLLER) NELERDİR?

 • Mesleki ve teknik bilgilerin korunması ve geliştirilmesi.
 • Yeni teknikler ve iktisadi gelişmelerin kavranması, değişen sorumluluklar ve meslekten beklentiler.
 • Kamu güveni,kamu çıkarı,kalite ve mesleki statü geliştirme.
 • Mesleki çalışma standartları ve etik ilkeler.
 • Kişisel gelişim, aidiyet ve moral değerler.
 • Ulusal ve uluslararası mesleki standartlar.
 • Bilgi teknolojiler, yabancı dil ve yeni iş olanakları.
 • Mevzuat.
 • Muhasebe ve finansal raporlama.
 • Denetim ve güvence standartları. (Yılda bir kez)

EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIM ZORUNLUMUDUR?  

 • Tüm meslek mensupları (SM, SMMM ve YMM) meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlarlar.
 • Meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar bu programlara düzenli olarak katılım zorunludur.

EĞİTİME KATILMAMANIN YAPTIRIMLARI NELERDİR?

 • Katılmayan meslek mensupları hakkında disiplin yönetmeliği uygulanır. Disiplin cezası verilir.
 • Katılım zorunluluğu yerine getirilinceye kadar, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensubunun büro tescil belgesi vize edilmez.
 • Çalışanlar listesi kayıt talepleri yerine getirilmez.
 • Faaliyet belgesi alma talepleri yerine getirilmez.
 • Eğitim programını tamamlamayan meslek mensupları gözetiminde meslek stajyeri çalıştırılamaz.

EĞİTİM SÜRELERİ VE SAATLERİ NELERDİR?

 • Yılda en az 30 saat ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması gereklidir.
 • Üç yılda 120 saatin üzerinde alınan eğitimler, bir sonraki üç yıla devretmez.

EĞİTİM TÜRLERİ (MODÜLLERİ) NELERDİR?

 • Yönetmelikte 3 tür eğitim öngörülmüştür. Bu modüller şöyledir;
 • 1- Uzaktan Eğitim.
 • 2-Yüz yüze Eğitim.
 • 3-Mesleki Geliştirme Eğitiminden Sayılan Diğer Faaliyetler.

1-UZAKTAN EĞİTİM VE ŞARTLARI NELERDİR?

1. 1.1YI 1. YIL11.YIYILL

2. Y1YI 2. YIL11IL

1YI3. YIL113.YIL

UZAKTAN EĞİTİM: 10 SAAT (EN AZ)

UZAKTAN EĞİTİM:10 SAAT (EN AZ)

UZAKTAN EĞİTİM: 10 SAAT (EN AZ)

TESMER tarafından interaktif olarak verilir.

Eğitime katılım SMGM tarafından merkezi olarak izlenir.

Uzaktan eğitim sisteminden katılım belgesi verilir.

Meslek mensubu belgenin bir örneğini sicil dosyasına konulmak üzere odaya verir.

2-YÜZ YÜZE EĞİTİM VE ŞARTLARI NELERDİR?

1. 1.1YI 1. YIL11.YIYILL

2. Y1YI 2. YIL11IL

1YI3. YIL113.YIL

YÜZ YÜZE EĞİTİM: 10 SAAT (EN AZ)

YÜZ YÜZE EĞİTİM:10 SAAT (EN AZ)

YÜZ YÜZE EĞİTİM: 10 SAAT (EN AZ)

TESMER TESMER şubeleri tarafından verilir.KA tarafından verilir.

Eğitime katılım, mesleki kimlik kartlarının eğitime giriş ve çıkışlarda okutularak SMGM tarafından merkezi olarak izlenir.

TESMER tarafından katılım belgesi verilir.

Meslek mensubu belgenin bir örneğini sicil dosyasına konulmak üzere odaya verir.

TESMER ŞUBELERİ YA DA ODALAR ; HER YIL KASIM AYINDA BİR SONRAKİ YILA İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DUYURURLAR.

3-DİĞER FAALİYETLER VE ŞARTLARI NELERDİR?

1. 1.1YI 1. YIL11.YIYILL

2. Y1YI 2. YIL11IL

1YI3. YIL113.YIL

DİĞER FAALİYETLER: 10 SAAT (EN AZ)

DİĞER FAALİYETLER:10 SAAT (EN AZ)

DİĞER FAALİYETLER: 10 SAAT (EN AZ)

Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezi’ne akredite olmuş kurum ve kuruluşların; kurs, konferans,seminer, sempozyum,araştırma çalışmaları, vb. etkinliklerine katılım.

Akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve görev alma.

Konferans, sempozyum vs. etkinliklere konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma, toplantı moderatörlüğü

Eğitime katılım, mesleki kimlik kartlarının eğitime giriş ve çıkışlarda okutularak SMGM tarafından merkezi olarak izlenir.

Manyetik kimlik kartlarının okutulmasının olanaklı olmadığı faaliyetlerde, Odaya ya da TESMER şubelerine beyan formu ile katılım bildirilir ve katılım belgelerle doğrulanır.

EĞİTİM TÜRLERİ NEDİR?  EN AZ KATILIM SAATİ NE KADARDIR?

1. 1.1YI 1. YIL11.YIYILL

2. Y1YI 2. YIL11IL

1YI3. YIL113.YIL

UZAKTAN EĞİTİM: 10 SAAT

EN AZ

UZAKTAN EĞİTİM : 10 SAAT

EN AZ

UZAKTAN EĞİTİM : 10 SAAT

EN AZ

YÜZ YÜZE EĞİTİM: 10 SAAT

EN AZ

YÜZ YÜZE EĞİTİM : 10 SAAT

EN AZ

YÜZ YÜZE EĞİTİM : 10 SAAT

EN AZ

DİĞER FAALİYETLER: 10 SAAT

EN AZ

DİĞER FAALİYETLER: 10 SAAT

EN AZ

DİĞER FAALİYETLER: 10 SAAT

EN AZ

ÜÇ YIL İÇİN ARANAN EN AZ 120 SAATLİK EĞİTİMİN KALAN 30 SAATLİK KISMI, YUKARIDAKİ MODÜLLERDEN HERHANGİ BİRİSİ YA DA BİRKAÇI SEÇİLEREK YERİNE GETİRİLEBİLİR.

EĞİTİM SİCİLİ NEDİR? NASIL OLUŞTURULUR?

 • Odalar eğitime katılan meslek mensupları için eğitim sicili oluştururlar.
 • Eğitim siciline bilgiler, SMGM tarafından yetki verilmiş görevlilerce aktarılır.
 • Meslek mensubunun odalar arası naklinde, eğitim sicili nakil gidilen odaya gönderilir.
 • SMGM tarafından da bilgisayar ortamında eğitim sicili oluşturulur. Bu sicil eğitim faaliyetlerine katılım dijital ortamda izleyecek şekilde yapılandırılır.

EĞİTİM SERTİFİKASI NEDİR? NASIL VERİLİR?

 • Her bir üç yıllık eğitim süreci için, ilk yılın tamamlanmasından itibaren kayıtlı oldukları oda tarafından eğitim sertifikası verilir.
 • Eğitim sertifikası SMGM tarafından hazırlanır ve numara içerir. Zimmetle Odalara gönderilir.
 • Eğitim sertifikasında eğitime katılım sağlanan kredi saati SMGM tarafından her yıl için ayrı ayrı belirtilir ve ilgili yıl Oda tarafından vize edilir.
 • Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Sertifikası, meslek ruhsatı ile birlikte işyerlerinin görülebilecek yerlerinde asılı bulundurulması zorunludur.

EĞİTİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ NASIL YAPILIR?  EĞİTMENLER KİMLERDİR?

 • Odalar ya da TESMER tarafından yürütülür.
 • Tesmer Eğitici Eğitimi Yönergesinde belirtilen eğitmenler tarafından verilir.
 • (Üniversite öğretim üyeleri, doktora ünvanı almış öğretim elemanları, Yeminli Mali Müşavirler ve en az 2 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine haiz meslek mensupları tarafından verilir.)

FAALİYETTE BULUNMAYANLARIN DURUMU NE OLACAK?

 • Faaliyette bulunmayan meslek mensupları Oda ve SMGM’ne başvurup, bu eğitimi almak istemediklerini beyan edebilirler.
 • Tekrar faal olmak istemeleri halinde ise, işe başlamadan önce 60 saatlik teorik eğitim almak zorundadırlar.
 • Bu 60 saatlik eğitimi, izleyen yıl başlayacak sürekli mesleki geliştirme eğitimi süresinde (120 saat) mahsup edemezler.

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?  GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen beş üyeden oluşur.
 • Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman seçer.
 • Yönetim Kurulu ayda en az 2 kez olağan toplantı yapar.
 • Hizmetlerin esaslarını belirlemek ve yönergeler hazırlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesinde personel kadrosu oluşturmak.
 • Eğitim politikalarını belirlemek, eğitim politikalarının genel ilke ve esaslarını kararlaştırmak.
 • Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili genel ilke ve esasları kararlaştırmak.

Eğitim faaliyetlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge,genelge,özelge hazırlamak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek ve faaliyetleri denetlemek.

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ DENETLEME KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

 • Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezi Denetlemek Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu üyeleridir.

E-posta Girişi